Vizitë mirësjelljeje prej Konsullit të ri përgjithshëm të Turqisë në Prizren, Z. Celal Doğan në Fakultetin e Edukimit