1

Njoftohen stafi akademik dhe studentët e Fakultetit të Filologjisë dhe të Edukimi
NJOFTIM PËR ZGJATJEN E AFATIT PËR PARAQITJEN E PROVIMEVE SHTATORI II 2020/21 DHE SHKARKIMIN E FLETËPAGESAVE PËR PARQITJE TË PROVIMEVE PËR HERË TË DYTË E TUTJE (UA MASHTI NR:09/2021)
Njoftim – Afati i Shtatorit II