1

Në Fakultetin e Edukimit u mbajt punëtoria me temë “Mjedisi mësimor, materialet didaktike dhe menaxhimi i kohës dhe grupit”