1

Prof. Ass. Dr. Serdan Kervan është zgjedhur anëtare e Këshillit Kombëtar të Shkencës