You are here:

Bordi Këshillëdhënës Industrial i Fakultetit të Edukimit në Universitetin “Ukshin Hoti” Prizren

Anëtarët nga institucionet shkollore publike, publiko-private, private, shoqatat dhe institucionet tjera me të drejtë vote):

 • Hilmi Rexha – kryetar, Drejtor i ShFMU “Aziz Tolaj” Prizren
 • Doruntina Rakaj – nënkryetare, mësuese, ALG “Loyola” Prizren
 • Akif Gashi – anëtar, zv. Drejtor i SHFMU Emin Duraku Zv. Drejtor (komunitetit turk)
 • Jygjel Spahi – anëtar, International Maarif Schools of Kosova – Prizren
 • Almir Sahiti – anëtar, zyrtar, Drejtoria e Arsimit dhe Shkencës-Prizren
 • Alen Hazar – anëtar,
 • Nexhat Maçkaj – anëtar, Zyrtar i lartë për arsim, Drejtoria e Arsimit dhe Shkencës-Prizren
 • Hadis Haxhillari – anëtar, student, Fakulteti i Edukimit, Universiteti “Ukshin Hot” Prizren
 • Katarina Gojani – anëtare, mesuese, ALG “Loyola” Prizren
 • Qemajl Bytyqi – anëtar, Inspektor i arsimit, MASHTI- Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë
 • Bajram Pomak – anëtar, OJQ IDEA

Anetaret e BKI-ës (pa te drejt vote) Ex-officio:

 • Vedat Bajrami – anëtar- ex-officio
 • Mujdin Lutfiu – anëtar – ex-officio
 • Elsev B. Lopar – anëtar- ex-officio
 • Xhafer Beqiraj – anëtar – ex-officio