You are here:

kthehu mbrapa

Anëtarët e Këshillit të Fakultetit të Edukimit

Anëtarët e Këshillit të Fakultetit të Edukimit

Prof. Asoc.dr. Vedat Bajrami
Prof. Asoc. dr. Ismet Temaj
Prof. Asoc.dr. Shemsi Morina
Prof. Asoc.dr. Munavver Yildirim
Prof. Ass.dr. Gjyle Totaj
Prof. Ass.dr. Pranvera Çollaku
Prof. Asoc.dr. Muharem Gashi
Prof. Ass.dr. Lulzim Ibri
Prof. Asoc.dr. Serdan Kervan
Prof. Asoc.dr. Ajka Aljilji
Prof. Ass.dr. Artan Reshani
Prof. Ass.dr. Jasmin Jusufi
Dr.sc. Albulena Alidema

Msc. Mujdin Lutfiu, Sekretar
Znj. Blerta Ferati, Zyrtare e shërbimit te Studentor
Erblin Gashi, Anëtare e K.Studentëve