You are here:

kthehu mbrapa

Anëtarët e Këshillit të Fakultetit të Edukimit

Prof. Asoc. dr. Fahredin Shabani,

Prof. Ass.dr. Vedat Bajrami,

Prof. Ass.dr. Munavver M.Yildirim,

Prof. Ass.dr. Bajram Çupi,

Prof. Ass.dr. Elsev B.Lopar,

Prof. Ass.dr. Ajka Alijli,

Prof. Ass.dr. Serdan Kervan,

Prof. Ass.dr. Pranvera J.Qollaku,

Prof. Ass.dr. Fatmir Mehmeti,

Msc. Albulena Alidemaj,

Msc. Artan Reshani,

Msc. Mujdin Lutfiu, Sekretar

Znj. Blerta Ferati, Zyrtare e shërbimit te Studentor,

Rrezarta Osmanollaj, Anëtare e K.Studentëve.

Fatlin Tredhaku, Kryetar i K.St.Vezhgues