image_pdfimage_print
You are here:

Prof. Asoc. Dr. Ragip Gjoshi

Associate Professor

Position:Associate Professor
Engagement: Full-Time Professor
Title: Prof. Asoc. Dr. Ragip Gjoshi

Ragip Gjoshi – CV

Empty tab. Edit page to add content here.
Publications of Prof. Ass. Dr. Ragip Gjoshi
Scientific Journals
Title of the paper Name of the journal Year / Volume / pages
Chronicle of Designing of Textbooks – ABC Books, Reading Comprehension and Grammar Books in Albanian Lanuguage in Kosovo 1886-2019 European Jornual of Sc\ocial Science

Education Research

Sempember – December 2019

Volume 6, Issue 3

Page 44-53

ISSN 2411 – 9563 (Print)

ISSN 2312 – 8429 (outline)

Opening of Albanian Schools for Learning the Albanian Language in Kosovo During 1941-45 European Jornual of Sc\ocial Science

Education Research

Sempember – December 2019

Volume 6, Issue 3

Page 44-53

ISSN 2411 – 9563 (Print)

ISSN 2312 – 8429 (outline)

Research on the administrator professional training and its role in the implementation of educational institutions reforms in Kosovo Interdisiplinary Jornual of Research and Development

“Alexander Moisiu” University, Durës, Albania

2014

Vol. (I), No.1

Page 26-30

Reflection on decentralization Reform of Financial Management in Elementary and Secondary Education in Kosovo Journal of Educational and Social Research, MCSER Publishing, Roma-Italy May 2014

Vol. 4, No.3

Page 273-277

ISSN 2239-978X

ISSN 2240-0524

Shkolla e parë në gjuhën shqipe – Shkolla e Stubllës “Malësia” Mal i Zi, Podgoricë. 2014
Empty tab. Edit page to add content here.
Punime shkencore (abstrakte) ne Konferencat Nderkombetare dhe Kombetare Shkencore
Title of the paper Conference Year / Volume / pages
Gjuha shqipe në plan programet shkollore në Kosovë Berat 2015
Roli i MAShT-it në menaxhimin e situatave emergjente në Kosovë Konferencë e Kolegjit “Biznesi” dhe AME të Kosovës 2014
Në gjurmët e traditës së mësimdhenies së gjuhës shqipe në Kosovë,Prishinë Konferencë shkencore ndërkombëtare “Studime të gjuhës shqipe” 2014
Një tekst i rrallë-Abetarja shqipe e vitit 1898 Seminari Nderkombetar i

XXXIII I Gjuhes,letersise dhe kultures shqipe,Prishtinë

23

2014

Ndihmesa e filologut rumun G.Brankush për gjuhësinë shqiptare Seminari Ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare 32 / 2

2013

Kundërshtimi i zbatimit të “Bërthamat e përbashkëta “për pavarësimin e shkollës shqipe Konferenca ndërkombëtare “Java e Shkencës”,I, Prishtinë 2013
Përpjekjet qe me bërthamat e përbashkëta të dëmtohet lënda e gjuhës dhe letërsisë Konferencë ndërkombëtare për doktorant në Fakultetin Filologjik,Prishtinë 2013
Menaxhimi i arsimit të Lartë në Kosovë 2005-2010”, Konferenca ndërkombëtare “Java e Shkencës”,II,Prishtinë 2013
Kundërshtimi i zbatimit të “Bërthamat e përbashkëta “për pavarësimin e shkollës shqipe Konferenca ndërkombëtare e gjuhës dhe letërsisë në UP,Fakulteti Filologjik,Prishtinë 2013
Menaxhimi i Arsimit të Lartë në Kosovë 2005-2010 Konferenca ndërkombëtare “Java e Shkencës”,II,Prishtinë 2013
Mësimdhënia e gjuhës shqipe në Kosovë nga thellësitë e shekujve deri te Rilindja Kombëtare, Konferenca ndërkombëtare “Java e Shkencës”,II,Prishtinë 2013
Publikime tjera(libra dhe monografi)
Titulli Shtëpia botuese, vendi Viti
Mesimdhenia e gjuhës shqipe në Kosovë (aspekte historike dhe didaktke), Prishtinë, Armagedoni, botimi i dytë, 2016
Shtegëtimet ardhetare të dëshmorit të kombit Mirali Sejdiu, Armagedoni, Prishtinë. 2015
Mesimdhenia e gjuhës shqipe në Kosovë (aspekte historike dhe didaktke), Prishtinë, Armagedoni, 2015
Gjaku i bërë dritë (monografi) ”Libri Shkollor”, Prishtinë 2011
Kundërshtimi i copëzimit të Kosovës (publicistikë) ”Dukagjini”,Pejë 2010
Udhët e shpirtit (poema) ”Dukagjini,”Pejë. 2010
Fragment nga ditari i maleve (poezi) “Rilindja,” Prishtinë 1996
Dasmë në male (dramë). “Rilindja” Prishtinë. 1985
Empty tab. Edit page to add content here.