image_pdfimage_print
You are here:

Prof. Ass. Dr. Pranvera Jetishi-Çollaku

Assistant Professor

Position: Assistant Professor
Engagement: Assistant Professor
Title: Prof. Ass. Dr. Pranvera Jetishi-Çollaku

 

Autobiography – CV (English)

Empty tab. Edit page to add content here.
Scientific publications – Prof. Ass. Dr. Pranvera Jetishi-Çollaku
Scientific Journals
Title of the paper Name of the journal Year / Volume / pages
International comparisons of behavioral and emotional problems in preschool children: parents’ reports from 24 societies Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, USA 2011,40 (3): 456-467.doi:10.1080/15374416.2011.56472.
Preschool psychopathology reported by parents in 23 societies: testing the seven-syndrome model of the child behavior checklist for ages 1.5-5 Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, USA 2010, 49(12): page, 1215–1224. doi:10.1016/j.jaac.2010.08.019.

 

Problemet eksternalizuese- Hiperaktiviteti dhe çrregullimet e vëmendjes tek fëmijët parashkollor (ADHD) në qytetin e Prishtinës EDUCATIO 5/2, Universiteti Europian i Tiranës, Tiranë 2015, ISSN: 2305-6614, ISSN-L:2305-6614, fq. 20-29

 

Gender differences in manifestation of externalization and internalization problems at Kosovo adolescents 11-18 years old European Journal of Psychological Research, Progressive Academic Publishing, UK 2016, Vol. 3 No. 3, ISSN 2057-4794, Page 24-31
Internalization problems – Anxiety at Kosovar adolescents at age 11-18 SKAP JOUNRALS SLOVAKIA ACADEMIC PUBLISHING 2015, ISSN 1946-9690, page 40-51
Abstracts (abstracts) from International and National Scientific Conferences
Empty tab. Edit page to add content here.
Title of the paper Name of the journal Year / Volume / pages
Problemet e ankthit në fëmijët e moshës 2-6 vjeç në regjionin e Prishtinës Lidhja e Psikiatrisë Shqiptare,Tiranë, Shqipëri 2010
Gender differences among preschool going children in aggressive behavior- parent’s report International e-Conference in Science and Social Science, Madrid, Spain, EU  

2016, ISSN 114-968, Page 11-23

Evaluation of emotional and behavioral problems in preschool children aged 2-5, in the city of Prishtina SKAP e-Conference, Bratislava-Sllovakia  

2016, ISBN 92-849-0892-0, Page 304-113

 

Raportimi i adoleshentëve për funksionimin familjar në qytetin e Gjakovës Ditët e Studimeve Shqiptare III, Tiranë  

2016, UET/29-30 Prill 206, fq. 129-133

 

Vlerësimi i problemeve emocionale dhe të sjelljes tek adoleshentet kosovar 11-18 vjeç Book of proceedings “Developmental Challenges in a Changing Society: Insights from research ëith adolescents and youth”, Universiteti i Tiranës, Tiranë 2016, ISBN 978-9951-494-61-8, fq. 54
Depresioni tek adoleshentët kosovar 11-18 vjeç Kolegji AAB & Ministria e Shëndetësisë, Dita Ndërkombëtare e Shëndetit, Simpoziumi I, Prishtinë 2017
Gender differences in manifestation Depression at Kosovo adolescents 11-18 years old SKAP e-Conference, Bratislava-Sllovakia 2018, ISBN 92-849-0892-0 S. Vol, fq.220-228

 

Trauma dhe familja: Forcimi i sistemeve të mbështetjes së komunitetit në Kosovë Shoqata Kosovare e Terapisë Familjare, Prishtinë 2018
Empty tab. Edit page to add content here.