image_pdfimage_print

NJOFTIM PËR ZGJATJEN E AFATIT PËR PARAQITJEN E PROVIMEVE SHTATORI II 2020/21 DHE SHKARKIMIN E FLETËPAGESAVE PËR PARQITJE TË PROVIMEVE PËR HERË TË DYTË E TUTJE (UA MASHTI NR:09/2021)

NJOFTIM PËR ZGJATJEN E AFATIT PËR PARAQITJEN E PROVIMEVE SHTATORI II 2020/21  DHE SHKARKIMIN E FLETËPAGESAVE PËR PARQITJE TË PROVIMEVE PËR HERË TË DYTË E TUTJE (UA MASHTI NR:09/2021) Vendimi i Senatit 01-322, data 04.11.2021 Lejohet rihapja e sistemit për paraqitjen e provimeve në afatin e Shtatorit II për vitin Akademik 2020/2021, studentet kanë të drejtë…