image_pdfimage_print

Bordi Këshillëdhënës Industrial i Fakultetit të Edukimit ka mbajtur mbledhjen e radhës

Bordi Këshillëdhënës Industrial i Fakultetit të Edukimit ka mbajtur mbledhjen e radhës Bordi Këshillëdhënës Industrial i Fakultetit të Edukimit të enjten ka mbajtur mbledhjen e radhës. Takimi u mbajt në bazë të agjendës: Participimi i përfaqësueseve të punëdhënësve në BKI; Mundësia e mbajtjes së ligjëratave të hapura me studentë me të ftuar nga BKI; Diskutimi…

Prof. Ass. Dr. Serdan Kervan është zgjedhur anëtare e Këshillit Kombëtar të Shkencës

Prof. Ass. Dr. Serdan Kervan është zgjedhur anëtare e Këshillit Kombëtar të Shkencës Prof. Ass. Dr. Serdan Kervan mësimdhënëse në Fakultetin e Edukimit në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, është zgjedhur anëtare e Këshillit Kombëtar të Shkencës. Këshilli Kombëtar i Shkencës është trup profesional i themeluar nga Kuvendi i Kosovës që përkujdeset për zhvillimin e…

NJOFTIM PËR ZGJATJEN E AFATIT PËR PARAQITJEN E PROVIMEVE SHTATORI II 2020/21 DHE SHKARKIMIN E FLETËPAGESAVE PËR PARQITJE TË PROVIMEVE PËR HERË TË DYTË E TUTJE (UA MASHTI NR:09/2021)

NJOFTIM PËR ZGJATJEN E AFATIT PËR PARAQITJEN E PROVIMEVE SHTATORI II 2020/21  DHE SHKARKIMIN E FLETËPAGESAVE PËR PARQITJE TË PROVIMEVE PËR HERË TË DYTË E TUTJE (UA MASHTI NR:09/2021) Vendimi i Senatit 01-322, data 04.11.2021 Lejohet rihapja e sistemit për paraqitjen e provimeve në afatin e Shtatorit II për vitin Akademik 2020/2021, studentet kanë të drejtë…