image_pdfimage_print

Vizitë studimore në Parlamentin e Kosovës, Muzeun Kombëtar dhe Bibliotekën “Pjetër Bogdani.”

Vizitë studimore në Parlamentin e Kosovës, Muzeun Kombëtar dhe Bibliotekën “Pjetër Bogdani.” Sot studentët e Fakultetit të Edukimit, të Programit Fillor dhe Parashkollor, bënë vizita studimore në Parlamentin e Kosovës, Muzeun Kombëtar dhe Bibliotekën “Pjetër Bogdani.” Gjatë vizitës në Parlament, studentët patën mundësinë ideale të shohin organizimin dhe funksionimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës.…